Siirry sisältöön

KULPS Espoo

 Lukuvuosi 2023-24

Sanataiteen opetus korostaa kielenkäytön iloa, rohkeita kokeiluja ja elämyksellisyyttä.

Virikkeelliset ja poikkitaiteelliset tehtävät auttavat ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Kaikki sanataidekoulun kurssit ovat saatavilla lähi- tai etätoteutuksena.

Lähiopetuksessa kurssipaikkana toimii oma luokka. Sanataideohjaaja tulee sovittuna ajankohtana paikanpäälle ja tuo tarvittavat materiaalit mukanaan.

Opettaja saa työpajassa tarvittavan materiaalipaketin sähköpostiinsa ennen työpajaa.

Luokan oma opettaja tarvitaan aina mukaan kurssin aikana. Tarjoamme kursseja 1.-9. luokille, sekä 2. asteelle.

Tiedustelut ja varaukset: Anna Rautiainen, p. 045 353 3707 tai info[at]sanataidekoulu.fi

Kaikki kurssimme ovat KULPS Mielin määrin

KULPS-kulttuuripolku on Espoon kulttuurikasvatussuunnitelma, joka koostuu kulttuuri- ja taidesisällöistä. Sisällöt on rakennettu osaksi lasten koulupäivää ja opetusta. Kulttuuripolku edistää lasten yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua taiteen ja kulttuurin tekemiseen, kokemiseen ja tulkitsemiseen. Kulttuuripolun toiminta toteutetaan lapsilähtöisesti ikäluokat huomioon ottaen. KULPS-kulttuuripolku on opettajille ja oppilaille maksuton. 

kesto 75 min.

Sanataidepajassa kuullaan eläinaiheinen tarina. Sen jälkeen lapset askartelevat oman eriskummallisen eläimen ja keksivät sille nimen ja ominaisuuksia. Lopuksi hahmot esitellään ja niistä kootaan yhteinen näyttely

kesto 90 min.

Taidepajassa sanataideopettaja lukee ystävyysaiheisen kirjan, joka yhdessä valitaan. Lukuhetken jälkeen keskustellaan ystävyydestä ja luokan seinälle tehdään yhteinen ystävyyden puu, johon jokainen askartelee oman lehtensä. Lehdille kerätään yhdessä ystävyyteen liittyviä sanoja ja tekoja. Ystävyys aiheinen -kirjalista jää luokalle ja teemaa voi jatkaa luokassa vielä sanataidepajan jälkeen.

 

 kesto 90 min

Pajassa tutustutaan kirjallisuuteen, joka on saanut inspiraatiota pelien maailmasta. Suunnitellaan yksilö- tai parityönä omat pelihahmot ja pelimaailma. Kirjoitetaan käsikirjoitus omaan peliin haarautuvan tarinankerronnan avulla. Mitä pelimaailmassa tapahtuu? Miten pelaaja voi vaikuttaa pelitarinan käänteisiin? Millaisia loppuratkaisuja keksin

Tukee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opetusta

Työpajassa tutustutaan lastenrunouteen kuuntelemalla, arvioimalla ja itse tekemällä. Työpajassa pidetään runoraati, jossa oppilaat pääsevät tuomaroimaan kuulemiaan runoja. Lisäksi tehdään ohjaajan tuomista valmiista teksteistä omat runot leikkaa- liimaa -tekniikalla. Työpajakokonaisuus tarjoaa opettajalle käytännön vinkkejä runoteosten käsittelyyn.

kesto 90 min

Toiminnallisilla runotunneilla tutustumme lastenrunouteen kuuntelemalla ja itse tekemällä. Oppilaat pääsevät saksimaan olemassa olevista teksteistä uusia, kuvittamaan ja esittämään runoja, sekä maistelemaan erilaisia runotyyppejä. Paja sisältää teosvinkkejä, sanoilla leikkimistä ja runojen tulkitsemista monitaiteisin menetelmin. Työpajakokonaisuus tarjoaa opettajalle käytännön vinkkejä runoteosten käsittelyyn.

Tukee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opetusta

kesto 90 min

Innostava työpajakokonaisuus kannustaa nuoria osallistumaan runokulttuuriin sekä antaa näkökulmia runojen lukemiseen. Ohjaajan lukemat tekstiesimerkit toimivat lähtökohtana keskustelulle ja oppilaiden omille tekstiluonnoksille. Tutustumme kollaasitekniikkaan ja muihin leikkisiin kirjoitusmenetelmiin kokeilemalla niitä itse. Työpajan painopiste on 2000-luvun runouden ilmiöissä.

Tukee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opetusta

kesto 90 min

Sanataidepajassa pääsee kokeilemaan oman tarinan tai runon kirjoittamista ja kertomista. Tehdään matalan kynnyksen kirjoitusharjoituksia kiinnostavista aiheista ja teemoista. Pajassa lähestytään aihetta selkokielisten tekstien, muun sujuvan materiaalin ja vapaamuotoisen ilmaisun kautta. Minä ja tarina -paja avaa portteja omaan ilmaisuun ja auttaa oivaltamaan omia kirjallisia kykyjä.  Tukee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opetusta. 

 

Toisen asteen KULPS-kulttuuripolku

Espoon kaupungin toisen asteen KULPS-kulttuuripolku tarjoaa maksuttomia taide- ja kulttuurielämyksiä Espoon toisen asteen oppilaille sekä opiskelupäivän aikana että vapaa-ajalla. Kulttuuripolun tarjonta on suunniteltu tukemaan toisen asteen oppimistavoitteiden saavuttamista. Toisen asteen KULPS-kulttuuripolku sisältää konsertteja, esityksiä, työpajoja, museo-opastuksia ja verkossa saatavilla olevia digitaalisia kulttuuripalveluita. Tutustu koko valikoimaan sekä varausohjeisiin osoitteessa: espoo.fi/toisen-asteen-kulttuuripolku

KULPS Kulturstigen för andra stadiet

KULPS Kulturstigen för andra stadiet erbjuder gratis konst- och kulturupplevelser både under studiedagen och på fritiden. Kulturstigens utbud stödjer uppnåendet av målen för lärande på andra stadiet. I programmet ingår till studierna anknytande konserter, presentationer, workshoppar, guidning på museer och digitala kulturtjänster på webben. Bekanta dig med utbudet och bokningsintruktioner på sidan: esbo.fi/kulturstigen-for-andra-stadiet

The City of Espoo’s KULPS Culture Path for upper secondary education

The City of Espoo’s KULPS Culture Path for upper secondary education offers cost-free art and culture experiences to students attending upper secondary education in Espoo, both during the school day and outside of it. The content has been designed to support the achievement of the objectives of upper secondary education. The KULPS Culture Path for upper secondary education contains concerts, performances, workshops, guided museum tours, and online digital culture services that are related to the studies. View the selection of services available and booking instructions at espoo.fi/en/culture-path-for-upper-secondary-education