Mitä sanataiteen perusopetus on?

Opetuksen tavoitteena on edistää oppilaiden luovuutta ja antaa valmiuksia ilmaista itseään monipuolisesti sanataiteen keinoin. Opinnot luovat oppilaille vertaisryhmän ja harrastusyhteisön, jossa tutustutaan sanataiteen tuottamisen eri puoliin. Sanataideopetuksessa oppilaat kehittyvät lukijana, kirjoittajana, kertojana, tulkitsijana ja taideprosessin tuottajana. Sanataide muodostaa pohjan monille muille taiteille, jotka rakentuvat kielen varaan.

Laajan oppimäärän opetuksen rakenne

Valmistavat opinnot voi aloittaa jo 4–6-vuotiaana, mutta varsinainen taiteen perusopetus alkaa 7-vuotiaana. Sanataiteen laajan oppimäärän opintojen laskennallinen kesto on 11–12 vuotta. Opinnot voi aloittaa minkäikäisenä tahansa. Opetusta tarjotaan säännöllisesti viikoittain lukuvuosien aikana. Lukuvuosi alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa. Lisäksi opetusta tarjotaan erillisinä kursseina ja leireinä koulujen kesälomien aikana.

TÄSTÄ PÄÄSET TUTUSTUMAAN OPETUSSUUNNITELMIIN

Vantaan sanataidekoulun sanataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän paikallinen opetussuunnitelma Vantaalla

Vantaan sanataidekoulun sanataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän paikallinen opetussuunnitelma Espoossa

Lisäykset ja liitteet:

teatteripainotteinen ops / liite opetussuunnitelmaan syksy 2019.

KOULUTUSSÄÄNNÖT

 OPINTOJEN RAKENNE

VARHAISIÄN SANATAIDE    
4-6-vuotiaat LEIKIN JA KUVITTELEN 30h/v
PERUSOPINNOT    
7-8-vuotiaat TARINOIN ITSE, KUULEN MUITA 70 oh/v
9-10-vuotiaat KIRJOITAN JA KERRON 80 oh/v
11-12-vuotiaat KOKEILEN LAJEJA 100 oh/v
13-15-vuotiaat MINÄ JA MAAILMA 100 oh/v
SYVENTÄVÄT OPINNOT    
16-vuotiaat KOHTI OMANNÄKÖISTÄ SANATAITEILIJUUTTA 140 oh/vuosi
17-vuotiaat KOHTI OMANNÄKÖISTÄ SANATAITEILIJUUTTA 160 oh/ vuosi
18-vuotiaat PÄÄTTÖTYÖ 200 h/v
YHTEENSÄ                                                 1300 h
_Vantaan Sanataidekoulu     _Asematie 11 A 11 (Tikkuraitti 11 A 11)    _01300 Vantaa     _P: 045 126 6080     _Ota yhteyttä