Siirry sisältöön

Taiteen perusopetus

Mitä sanataiteen taiteen perusopetus on?

Opetuksen tavoitteena on edistää oppilaiden luovuutta ja antaa valmiuksia ilmaista itseään monipuolisesti sanataiteen keinoin. Sanataideopetuksessa oppilaat kehittyvät lukijana, kirjoittajana, kertojana, tulkitsijana ja taideprosessin tuottajana. Sanataide muodostaa pohjan monille muille taiteille, jotka rakentuvat kielen varaan. Opinnot luovat oppilaille vertaisryhmän ja harrastusyhteisön, jossa tutustutaan ikätasoisesti sanataiteen tuottamisen eri puoliin.

Valmistavat opinnot voi aloittaa jo 4–6-vuotiaana, mutta varsinainen taiteen perusopetus alkaa 7-vuotiaana. Sanataiteen laajan oppimäärän opintojen laskennallinen kesto on 11–12 vuotta. Opinnot voi aloittaa minkäikäisenä tahansa. Opetusta tarjotaan säännöllisesti viikoittain lukuvuosien aikana. Lukuvuosi alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa. Lisäksi opetusta tarjotaan erillisinä kursseina ja leireinä koulujen kesälomien aikana.

TÄSTÄ PÄÄSET TUTUSTUMAAN OPETUSSUUNNITELMIIN

Vantaan sanataidekoulun sanataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän paikallinen opetussuunnitelma Vantaalla

Vantaan sanataidekoulun sanataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän paikallinen opetussuunnitelma Espoossa

OPINTOJEN RAKENNE

 

VARHAISIÄN SANATAIDE
4-6-vuotiaatLEIKIN JA KUVITTELEN30h/v
PERUSOPINNOT
7-8-vuotiaatTARINOIN ITSE, KUULEN MUITA70 oh/v
9-10-vuotiaatKIRJOITAN JA KERRON80 oh/v
11-12-vuotiaatKOKEILEN LAJEJA100 oh/v
13-15-vuotiaatMINÄ JA MAAILMA100 oh/v
SYVENTÄVÄT OPINNOT
16-vuotiaatKOHTI OMANNÄKÖISTÄ SANATAITEILIJUUTTA140 oh/vuosi
17-vuotiaatKOHTI OMANNÄKÖISTÄ SANATAITEILIJUUTTA160 oh/ vuosi
18-vuotiaatPÄÄTTÖTYÖ200 h/v
YHTEENSÄ1300 h