Kirjoittajan arvostelupalvelu

ARVOSTELUPALVELU

Arvostelupalvelusta vastaa rehtori, Tiina Åhlgren. Hänen lisäksi palautteita kirjoittaa Sanataidekoulun eri tekstilajeihin erikoistunut opettajakunta.

Peruspalautepakettimme hinta on sivustolta löytyvä 1e/liuska, minimimaksu 130e. 

Runomateriaalissa jokainen runo omalle liuskalleen.
Peruspalautepaketissa saat 1,5-2 liuskaa kirjallista palautetta.

Lisäksi voit ostaa syventävän palautepaketin joka sisältää 5 liuskaa palautetta. Tämän paketin hinta on 160e. 

Syventävää palautepakettia varten saa lähettää 1-100 liuskaa tekstiä.
Tämän ylittävät liuskamäärät ovat 1e/liuska palautepaketin lähtöhinnan päälle.

Paljousalennus:

Mikäli haluat useamman syventävän palautepaketin, on ensimmäisen paketin hinta 160e ja seuraavat 100e/syventävä paketti.

Palautteiden tavoitteellinen vasteaika on kolme viikkoa maksetusta laskusta.

SYVENTÄVÄT PALAUTEPAKETIT: 

HENKILÖPAKETTI ottaa peruspalautteen lisäksi kantaa tekstin henkilögalleriaan, avainhenkilöiden persooniin ja henkilökehityskaareen. Tätä pakettia kannattaa hyödyntää, jos suunnittelet teosta, joissa on käytössä näkökulmakerrontaa tai  epäluotettava päähenkilö. Harjoitteet tutkivat henkilön kehittymistä teoksen aikana ja auttavat kehittämään henkilöiden välisiä suhteita laajassa kokonaisuudessa.

JUONI/RAKENNEPAKETTI ottaa erityisesti kantaa tekstin juonenkulkuun, käänteisiin tai teoksen muuhun rakenteeseen (esim. runojen kokoelmarakenne). Harjoitteissa saat erilaisia työkaluja rakenteen hahmottamiseksi. Saat välineitä teoksen sisäiseen jäntevöittämiseen kuten romaanin lukurakenteen luomiseen.  Yksi harjoituksista auttaa isojen kokonaisuuksien hahmottelussa: se auttaa runonipun muuttamisesta runokokoelmaksi tai romaanisarjaidean purkamisesta yksittäisiksi teossuunnitelmiksi.

AIHEPAKETTI aukaisee omasta henkilökohtaisesta aiheesta tai uudesta aiheesta kirjoittavalle. Saat palautetta siitä, miten aihe tällä hetkellä tekstissä näkyy ja millaisiin yksityiskohtiin se tekstissä säteilee.  Harjoitteissa auotaan uusia polkuja aihetta kohti.  Saat työkaluja, joilla pääset kirjoittajamatkalle kohti aiheen ydintä.

MINÄ KIRJOITTAJANA –paketin keskiössä on kirjoittaja, ei teksti.
Palautepaketti havainnoi vahvuuksia ja kehityskohtia kirjoittajana.  Palaute keskittyy kirjoittajanäänen ja kirjoittajakäsialan luonnehdintaan. Minä kirjoittajana -paketti luo kirjoittajalle henkilökohtaisen kehityssuunnitelman siitä, millaisia toimia hän voisi tehdä kirjoittajuutensa kehittämiseksi. Tämä suunnitelma sisältää henkilökohtaisesti räätälöityjä kirjoitusharjoituksia. Palautteen lopussa saat suosituksia kursseista, joissa juuri palautteessa tunnistettuja vahvuuksia ja kehitysalueita saa kehitettyä.
Minä kirjoittajana -palautepakettia varten pyydetään portfoliota eli näytekansiota erilaisista tekstilajeista tai teosideoista, 20-50 sivua. Laajempien tekstikokonaisuuksien (50-x sivua) kohdalla suositellaan teoslähtöisiä henkilö-, juoni/rakenne- ja aihepakettia.

 

Lisätietoja tiina.ahlgren [at] sanataidekoulu . fi

 

Tekstiaineiston vaatimukset:
Liuska  A4 (lyriikka: 1 runo/liuska)

Riviväli: 1,5

Tiedostomuoto: pdf, doc, docx

_Vantaan Sanataidekoulu     _Asematie 11 A 11 (Tikkuraitti 11 A 11)    _01300 Vantaa     _P: 045 126 6080     _Ota yhteyttä