Me saatiin Vantaan kaupungin kulttuuripalkinto!

Vantaan kaupungin kulttuuripalkinto Vantaan sanataidekoululle

Tunnustuksena merkittävistä ansioista taiteen ja kaupungin taide-elämän hyväksi on Vantaan kaupunki päättänyt myöntää vuoden 2014 kulttuuripalkinnon Vantaan Sanataidekoululle. Palkinto jaetaan maanantaina 15.12.2014 kaupunginvaltuuston kokouksessa. Palkkinnon arvo on 10 000€.

 

”Sanataideopetuksella on ollut merkittävä, tarpeellinen ja koko ajan kasvava rooli yhteistyön rakentajana päiväkotien, koulujen, museoiden, kirjastojen ja koko vantaalaisen kulttuurielämän kanssa.

’Vantaan sanataidekoulun merkitys vantaalaisten hyvinvoinnille ja Vantaan elinkeinoelämälle on merkittävä jo toisessa polvessa. Sanataidekoulu tukee vanhempien ja lasten suhdetta ja lapsiperheiden jaksamista. Se edistää luovuutta ja innovaatioita ja tukee lasten ja nuorten kasvamista rohkeiksi ja ilmaisuvoimaisiksi aikuisiksi. Sanataidekoulu tarjoaa kaikenikäisille vantaalaisille oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia,’ kiitteli Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman puheessaan.”

 Lue lisää perusteluista Vantaan kaupungin sivulta.

Sanataidekoulu on toiminut Vantaalla vuodesta 1994. Koulun on perustanut rehtori Aulikki Rundgren. 20-vuoden aikana se on kasvanut Suomen suurimmaksi sanataidekouluksi ja merkittäväksi kulttuuritoimijaksi alueellaan. Koulu on sanataiteen taiteen perusopetuksen pioneeri Suomessa. Se on saanut ensimmäisenä sanataidekouluna Suomessa opetusministeriöltä taiteen perusopetuksen järjestämisluvan 2008.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Sanataideopetusta tarjotaan kaikille vauvasta vaariin. Koulu on mukana järjestämässä useita kulttuuritapahtumia, seminaareja ja julkaisee vuosittain useita lasten ja aikuisoppilaiden kirjoittamista teksteistä koostuvia teoksia. Aiemmin syksyllä koulu julkaisi yhteistyössä Vantaan kaupungin lastenkulttuurin kanssa sanataiteen menetelmäoppaan ja pilotoi tällä hetkellä S2-sanataidemenetelmiä Veromäen koululla. Pilottihankkeen tuloksia esitellään sanataidekoulun juhlaseminaarissa 20.3.2014. Seminaarin teemana on sanataide S2-opetuksen tukena.

Vantaan sanataidekoulu tarjoaa myös sanataidepainotteisia iltapäiväkerhoja ja on ollut yli kymmenen vuotta palveluntuottajana kaupungille. Iltapäiväkerholaiset saavat lukuvuoden aikana ensimmäiset sanataiteen opinnot. Koulu on toiminut koko toimintansa ajan tärkeänä sanataidealan työllistäjänä ja kouluttajana. Iltapäiväkerhot tarjoavat myös joka vuosi oppisopimus- ja työharjoittelupaikkoja eri hoitoalojen oppilaille.

Vantaan sanataidekoulu ja sen henkilökunta ovat erittäin aktiivisia valtakunnallisissa Taiteen perusopetuksen liitossa ja Suomen sanataideopetuksen seurassa, joissa molemmissa koulu on ollut aktiivisena perustajajäsenenä. Oppilaita koulussa on 430 ja henkilökuntaa 40. Päätoimipiste on Tikkurilan Silkkitehtaalla. Lisäksi 12 opetuspaikkaa Vantaalla ja yksi Helsingissä.

 

Lisätietoja

Rehtori Aulikki Rundgren,
aulikki.rundgren [at] sanataidekoulu . fi,
p. 0504687504,
www.sanataidekoulu.fi

_Vantaan Sanataidekoulu     _Asematie 11 A 11 (Tikkuraitti 11 A 11)    _01300 Vantaa     _P: 045 126 6080     _Ota yhteyttä