SANATAIDETYÖPAJAT

Tiedustelut ja varaukset Vantaan Sanataidekoulun työpajoihin:

Anna Räinä, 045 353 3707 tai etunimi.sukunimi (ät) sanataidekoulu.fi

PÄIVÄKODIT SYKSY 2017

Sanataide alle kouluikäisille on leikkiä ja elämyksellistä hauskaa. Lapset ovat aktiivisesti mukana. Ohjaajat saavat virikkeitä ja materiaalia jatkaakseen itse sanataidetuokioiden järjestämistä. Kurssipaikkana toimii oma päiväkoti. Ryhmän omat ohjaajat ovat aina mukana.

 

RUNOLIPASTO

1-3v., kesto 1 x 45 min.

Runolipasto on hauska kapistus! Kurkista runolipastoon! Runolipastosta pompahtaa erilaisia runonaiheita, joita yhdessä ryhmän kanssa lorutellaan leikkien ja liikkuen. Ryhmä saa runot ja lorut omaan käyttöön.

Ohjaaja: Kati Oinonen
Hinta: 5 €/lapsi

SANATAIDETTA JA ELÄYTYVÄÄ LUKEMISTA: Punahilkka ja Hannu & Kerttu.

4-5v., esikouluikäiset, kesto 2 x 60 min

Työpajassa luetaan satu ja tutkitaan sitä sanataiteellisesti, leikkivän oppimisen menetelmin. Satuihin keksitään vaihtoehtoisia lopetuksia. Lapsi saa kokeilla elämyksellisesti sadun eri rooleja, jonka jälkeen pohditaan, miten tarinan juonenkulkua voi muuttaa. Sadut ovat lasta voimauttava, viisas aarteisto. Avataan satu eläväksi sanataiteen saksilla!

Ohjaaja: Paavo Manninen, sanataideohjaaja
Hinta: 8 € lapsi

 

RÄTIKKÄ

esikouluikäiset, kesto 2 x 60 min.

Suomalaisen kansanperinteen mukaan jättiläiset asuivat kauan aikaa sitten Suomessa. Muistona tästä ajasta on kummut, harjut, suuret kivet ja saaret. Lähdemme tutkimaan päiväkodin ympäristöä, löytyykö sieltä merkkejä jättiläisten asumisesta tuolla kyseisellä alueella. Valokuvataan nuo kyseiset paikat ja kirjoitetaan/kerrotaan tarinat. Apuna voi käyttää tarvittaessa padeja. Ohjaaja kuvaa kyseiset paikat ja tuo seuraavalle kerralle valokuvat mukanaan.

Ohjaaja: Kati Oinonen
Hinta: 8 €/lapsi

 

AI AI AUTETAAN SIILIÄ

4-5v., esikouluikäiset, kesto 1 x 60 min.

Pienen pieni siili on eksyksissä. Työpajassa autamme siiliä löytämään kotiin kuvitteellisessa metsässä. Piirrämme metsän kartan ja tarinoimme yhdessä, keitä kohtaamme seikkailun aikana. Pohdimme myös, miksi muiden auttaminen on tärkeää.

Ohjaaja: Inari Mykkänen
Hinta: 6 €/lapsi

KOULUKURSSIT SYKSY 2017

 

Sanataiteen opetus korostaa leikkimieltä, iloa, eläytymistä ja rohkeita kokeiluja. Virikkeelliset ja poikkitaiteelliset tehtävät auttavat ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Vapautunut mielikuvituksen käyttö palkitsee ja kannustaa jatkamaan omaperäisen ilmaisun kehittämistä. Myös kirjan lukemiseen saadaan uusia vinkkejä. Kurssipaikkana toimii oma koulu. Luokan oma opettaja tarvitaan mukaan kurssin aikana. (A=alakoulu ja Y=yläkoulu)

A ILOISEN ILMIÖN KURSSI

1.-6.lk, 2 x 3 oppituntia

Kurssilla oppilas tutustuu ilmiölähtöiseen oppimiseen niin, että ilmiöön tutustumista tukevat
sanataiteen osaaminen, kirjallisuusvihjeet ja toiminnalliset harjoitukset. Kurssi keskittyy
oppilaslähtöiseen tapaan tutkia ilmiötä luovin menetelmin ja antaa välineitä työskentelyn jatkamiseen
luokassa. Iloisen ilmiön kurssi tukee oppiaineiden välistä yhteistyötä, kun monitaiteinen sanataide tulee linkiksi erilaisten oppimissisältöjen välille. Kurssi räätälöidään koulun toiveiden mukaiseksi. Ilmiölähtöisen kurssin haluavat koulut saavat kurssiesimerkkien portfolion, joiden pohjalta kurssin toteutus valitaan yhdessä.
Kurssi voidaan toteuttaa koulun omissa tiloissa, sanataidekoululla tai kurssiin muuten sopivassa oppimisympäristössä.
Hinta: 15€/oppilas

A METSÄISIÄ SATUJA

1.-2. lk., 1 x 90 min

Ohjaaja esittelee metsäisen sanataidemaiseman eli kirjoja, joiden tärkein sisältö nousee juuri metsästä.
Ryhmä päättää, mihin satuun tutustutaan. Satu luetaan yhdessä ja viedään satu seikkailemaan
lähiluontoon. Toinen oppitunti ollaan lähimetsässä, johon rakennetaan sanataidetehtävä, joka yhdistää sadun sisältöjä ja lasten luontokokemusta.

Kurssi sopii ilmiölähtöiseen opetukseen tai ilmiöjakson käynnistämiseksi.

Ohjaaja: Paavo Manninen
Hinta: 7€/oppilas

A LINTUKOTOLAISET

1.-3. lk., kesto 1 x 90 min.

Lintukotolaiset ovat pienen pieniä ihmisiä, jotka asuvat maan ääressä.
Ne ovat niin pieniä, että niitä on vaikea nähdä. Tutkimme koulun lähiympäristöä havainnoin ja kuvin.
Keräämme materiaalia, joka voisi liittyä lintukotolaisiin. Teemme materiaalien pohjalta työt ja
kirjoitamme legendan saatujen havaintojen ja löydösten pohjalta. Luemme tarinan lilliputeista.

Ohjaaja: Kati Oinonen
Hinta: 7€/oppilas

 

A VISPO (Visual Poetry)

4.-6.lk, kesto 1 x 90 min.

Visuaalisuus on läsnä arkipäivissämme. Sanoilta ja kuvilta on vaikea piiloutua.
Vispo (visual poetry) tutustuu visuaaliseen runouteen, katselee, löytyykö ympäristömme
arkipäiväisistä asioista visuaalista runoutta? Kurssilla valmistamme visuaalisen runouden työt
kenties arkipäiväiseen ympäristöömme.

Ohjaaja: Kati Oinonen
Hinta: 7€/oppilas

 

A TARINASTA TEATTERIKSI

1.-3. lk., kesto 1 x 90 min.

Työpajassa opetellaan tarinateatterin muotoja, joita käyttäen esitetään itse kirjoitettuja tarinoita ryhmissä. Pajassa keksitään tarinoita ja käsikirjoituksia, tehdään mielikuvitusta ruokkivia tehtäviä ja leikkejä sekä esitetään tarinoita. Aiheena ovat eläintarinat.
Ohjaaja: Jutta Toiva-Kärkkäinen
Hinta: 7 €/oppilas

Y UUTISESTA TARINAKSI, TARINASTA UUTISEKSI

7.-9. lk., kesto 1 x 90 min.

Työpajassa pohditaan, mitä eroa on uutisella ja fiktiivisellä tekstillä. Jokainen saa valita itseä kiinnostavan uutisen, jonka pohjalta alkaa työstää fiktiivistä tarinaa. Mitä uutisessa oleva henkilö ajattelee ja tuntee, mikä on hänen salaisuutensa? Fiktion luomiseen ohjaavien tehtävien jälkeen kokeillaan kirjoittaa keksitty tarina uutisen muotoon.

Ohjaaja: Inari Mykkänen
Hinta: 7 €/oppilas

_Vantaan Sanataidekoulu     _Tikkurilantie 44 P     _01300 Vantaa     _P: 045 126 6080     _Ota yhteyttä