TOTEEMI- lastenkulttuurikeskus

LASTENKULTTUURIKESKUS TOTEEMI, Myyrmäentie 6, 01600 Vantaa

Lukuvuoden 2020–2021 teemana laajan oppimäärän opetuksessa on Tulevaisuuden sankarit ja tarinat. Teemoja käsitellään kirjallisuuden kautta harrastajien ikätason mukaan.

OPETUSPÄIVÄ Tiistai, alkaen 12.1.2021

 • 13-15-vuotiaat ja 16-18vuotiaat KYNÄKLUBI klo 18.30-20.00

   

  SYVENTÄVÄT OPINNOT

  Oppilas laajentaa ja syventää aiemmin opittua muun muassa perehtymällä tekstien moninaisuuteen ja alan traditioihin, hakemalla omaa ääntä ja ilmaisutapaa, harjaantumalla kirjoittamisen yhteisöllisyyteen ja julkaisemiseen, syventymällä pidempiin projekteihin, laajentamalla kirjallisuuden eri tarkastelutapoja, harjoittelemalla kriittistä tekstinlukutaitoa sekä vahvistamalla taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta. Oppilasta harjaannutetaan ymmärtämään ja hyväksymään taideprojektien keskeneräisyys ja teosten  monet tulkintamahdollisuudet. Oppilasta kannustetaan itsenäiseen ja omaehtoiseen taiteelliseen toimintaan. Syventävissä opinnoissa tutustutaan alan peruskäsitteistöön ja harjoitellaan sen soveltamista kirjallisuuskeskustelussa ja oman työskentelyprosessin analysoinnissa. Opinnoissa annetaan tietoa alan jatkokoulutuksesta, työskentelymahdollisuuksista ja työtehtyötehtävistä sekä rohkaistaan tutustumaan omakohtaisesti taiteeseen työnä.18-vuotiaat,
  Taiteellinen päättötyö

  Opiskelijat toteuttavat syventävien opintojen päätteeksi laajahkon päättötyön (200 h), jossa he soveltavat mahdollisimman laaja-alaisesti syventävissä opinnoissa saavuttamiaan taitoja. Päättötyön aikana oppilaat pitävät oppimispäiväkirjaa, jossa he pohtivat omaa työskentelyään, jäsentävät omia ajatuksiaan ja analysoivat työskentelyprosessiaan.

 

Opetuskerrat: syksy 17 krt/kevät 18 krt

lukukausimaksu: 235€

Ilmoittautumiset tästä

 

 

_Vantaan Sanataidekoulu     _Asematie 11 A 11 (Tikkuraitti 11 A 11)    _01300 Vantaa     _P: 045 126 6080     _Ota yhteyttä