TOTEEMI- lastenkulttuurikeskus

LASTENKULTTUURIKESKUS TOTEEMI, Myyrmäentie 6, 01600 Vantaa

OPETUSPÄIVÄ  keskiviikko, alkaen 4.9.2019

 • 7-8 -vuotiaat UUSI, klo 17.30-19.00

  Ryhmässä keksitään mm. erilaisia ja erikoisia kasvi – ja puulajeja, mielikuvitusolentoja ja maailmoja ja kirjoitetaan/kerrotaan tarinoita sekä leikitään ja liikutaan luonnossa. Ryhmäläiset      osallistuvat pienimuotoiseen projektiopetukseen saman ikäryhmän oppilaiden kanssa. Kirjoina esimerkiksi: Veera Salmi: Pupuboin ja ponin pöpelikkökirja, Eppu Nuotio ja Linda                      Bondestam: Papupiilokas, ötökkäriimejä, Reetta Niemelä: Nähdään majalla -sarja.

OPETUSPÄIVÄ Tiistai, alkaen 3.9.2019

 •  9-10 -vuotiaat  TAIKAKYNÄ  klo: 14.30-16.00

9-10-vuotiaat, Ryhmässä keksitään mm. erilaisia ja erikoisia kasvi – ja puulajeja, mielikuvitusolentoja ja maailmoja ja kirjoitetaan/kerrotaan tarinoita sekä tutkitaan luontoa ja                                 ympäristöä. Lisäksi opetellaan tarinan kirjoittamisessa/kertomisessa ketjuttamaan tapahtumia ja juonenkäänteitä. Ryhmäläiset osallistuvat pienimuotoiseen projektiopetukseen saman                ikäryhmän oppilaiden kanssa. Kirjoina esimerkiksi: Martti Linna: Isän luokse, Eero Ojanen & Sirkku Linnea: Suomalaiset taruolennot, Reetta Niemelä: Nähdään majalla – sarja.

 • 11-12-vuotiaat UUSI klo: 16.00-17.30

Ryhmässä harjoitellaan pidempikestoisia tehtäviä. Teemaa käsitellään syvällisemmin oman kirjoittamisen, lukemisen ja keskustelun kautta. Oppilaat kehittelevät ja syventävät erilaisia        henkilöhahmoja ja maailmoja, harjoittelevat tarinan suunnittelua ja kokeilevat kirjoittaa pidempiä tekstejä. Ryhmäläiset osallistuvat projektiopetukseen saman ikäryhmän oppilaiden
kanssa.Kirjoina esimerkiksi: Maria Vuori: Ison kiven juureen. Kirsti Mäkinen: Kruunupäinen käärme – ja muita Suomen kansan tarinoita. Siiri Enoranta: Nokkosvallankumous.

 • 13-15-vuotiaat ja 16-18vuotiaat KYNÄKLUBI klo 18.30-20.00

  Lukuvuoden teemaa kulkee opetuksessa löyhästi, antaen tilaa kirjoittajan omille ajatuksille, mielipiteille ja kirjoittamiselle. Oppilas julkaisee kirja-arvosteluja ja -analyyseja esimerkiksi blogeissa ja harjoittelee yhteisökirjoittamista virtuaalisissa ympäristöissä. Ryhmässä harjoitellaan tekstin ja yleisön kohtaamista ja vertaisarviointia. Oppilaita kannustetaan osallistumaan erilaisiin kirjoituskilpailuihin, yleisötapahtumiin ja muihin kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Ryhmäläiset osallistuvat projektiopetukseen saman ikäryhmän oppilaiden kanssa. Kirjoina esimerkiksi: Siiri Enoranta: Tuhatkuolevan kirous, Kirsti Mäkinen: Kruunupäinen käärme – ja muita Suomen kansan tarinoita sekä oppilaiden omia lukuvuoden teemaan liittyviä kirjasuosituksia.

  SYVENTÄVÄT OPINNOT
  16-17-vuotiaatOppilas laajentaa ja syventää aiemmin opittua muun muassa perehtymällä tekstien moninaisuuteen ja alan traditioihin, hakemalla omaa ääntä ja ilmaisutapaa, harjaantumalla kirjoittamisen yhteisöllisyyteen ja julkaisemiseen, syventymällä pidempiin projekteihin, laajentamalla kirjallisuuden eri tarkastelutapoja, harjoittelemalla kriittistä tekstinlukutaitoa sekä vahvistamalla taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta. Oppilasta harjaannutetaan ymmärtämään ja hyväksymään taideprojektien keskeneräisyys ja teosten  monet tulkintamahdollisuudet. Oppilasta kannustetaan itsenäiseen ja omaehtoiseen taiteelliseen toimintaan. Syventävissä opinnoissa tutustutaan alan peruskäsitteistöön ja harjoitellaan sen soveltamista kirjallisuuskeskustelussa ja oman työskentelyprosessin analysoinnissa. Opinnoissa annetaan tietoa alan jatkokoulutuksesta, työskentelymahdollisuuksista ja työtehtyötehtävistä sekä rohkaistaan tutustumaan omakohtaisesti taiteeseen työnä.18-vuotiaat,
  Taiteellinen päättötyö

  Opiskelijat toteuttavat syventävien opintojen päätteeksi laajahkon päättötyön (200 h), jossa he soveltavat mahdollisimman laaja-alaisesti syventävissä opinnoissa saavuttamiaan taitoja. Päättötyön aikana oppilaat pitävät oppimispäiväkirjaa, jossa he pohtivat omaa työskentelyään, jäsentävät omia ajatuksiaan ja analysoivat työskentelyprosessiaan.

 

Hinta: 215€/ lukukausi

Ilmoittautumiset tästä

 

 

_Vantaan Sanataidekoulu     _Asematie 11 A 11 (Tikkuraitti 11 A 11)    _01300 Vantaa     _P: 045 126 6080     _Ota yhteyttä