Koulutukset

KOULUTUSKOKONAISUUDET: Luova kirjoittaminen, luova luokkatyöskentely (OPS2016) ja luova arviointi

Ehdotettu kesto: 3 x 3h kolmena eri päivänä, sisältää harjoituksia omassa opetusympäristössä, VESO-koulutuksena tai muuna koulutuksena Kesto ja koulutuskertojen määrä voidaan räätälöidä koulutustarpeen mukaisesti. Kurssi on toteutettu myös yhden koulutuspäivän mittaisena, jolloin koulutusosuuksien välillä on lyhyet tauot. Kurssin tarkoitus on tuottaa räätälöityjä, konkreettisia työkaluja uuden oppilaslähtöisen OPSin toteuttamiseen äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa.

LUOVA KIRJOITTAMINEN

Ensimmäisellä koulutuskerralla painopiste on luovassa kirjoittamisessa ja sen erilaisissa sovellutuksissa. Tutustutaan yksilökirjoittamisen lisäksi parikirjoittamiseen ja yhteiskirjoittamiseen. Tuetaan kirjoittamista digitaalisissa oppimisympäristöissä. Kurssilaiset saavat useampia harjoituksia, joita voivat lähiopetuskertojen jäljellä kokeilla omassa tuntityössään.

LUOVA LUOKKATYÖSKENTELY

Toisella kurssikerralla luovan kirjoittamisen menetelmiä arvioidaan luokkatodellisuudessa. Mikä toimi? Mikä yllätti? Miten menetelmiä tulisi suomalaiseen kouluun, temperamenttiin ja erilaisiin oppijoihin soveltaa? Miten tukea pitkän tarinakaaren hallintaa? Miten luoda siltaa käsitteiden ja kokemuksellisen kirjoittamisen välille. Kurssilaiset saavat useampia sovellusmalleja, joilla yksittäisiä harjoituksia voi räätälöidä erilaisiin ryhmiin ja oppimistilanteisiin sopiviksi.

LUOVA ARVIOINTI

Kolmannella kerralla keskiössä on oppilaan arvioinnin käytänteet. Voiko oppilaan arviointia tehdä toisin, niin että sekin innostaa oppilasta ja tukee kirjoittamista? Jaetaan omia luovan arvioinnin kokemuksia. Kurssilaiset saavat useampia arviointisapluunoita, joilla luovien, innostamiseen perustuvien ja yhteistoimintakeskeisten opetussisältöjen arviointia voi lähestyä uudella tavalla.

Oppilaan saama palaute on myös metatasoista opetusta siitä, mitä luova kirjoittaminen olemukseltaan on. Palautteessa tarjotun painopisteen tulisi liikkua, jotta myös oppilaan kokemus tekstien havainnoinnista muuttuisi monitahoiseksi.

 

Sanataide monilukutaidon (OPS2016) avaimena.

Ehdotettu kesto: 3h, sisältää harjoituksia

Sanataide on moniaistista, monitaiteista ja multimodaalista tapaa hahmottaa tekstiä ja tarinaa. Työpajamuotoisessa toteutuksessa osallistujat saavat kokeilla sanataideharjoituksia juuri OPS2016:n tarkoittamassa monilukutaidon

(multiliteracies) tarkoittamassa ympäristössä. Tutkitaan erilaisia lukutaitoja teoriassa ja toiminnallisesti. Luetaan tilan, verkon, merkin, muiston tekstiä. Opettaja saa mukaansa työvälineitä, joilla voi tunnistaa ja tukea oppilaidensa erilaisia lukutaitoja ja henkilökohtaista kehitystä.

 

 

RÄÄTÄLÖIDYT TYÖPAJAT JA KOULUTUKSET:

Ilmiölähtöisyyden ABC Sanataiteen kautta ilmiölähtöisiin, moniaineisiin projekteihin? Tilaa meiltä, me suunnittelemme.

suunnittelijat: Maami Snellman, Siri Kolu Vetäjät: Maami Snellman, Vantaan sanataidekoulun sanataideopettajat

Ilmiöpohjaisessa oppimisessa vain taivas on rajana. Suunnittelemme kanssasi taito- ja tietoainesta sisältävän oppimiskokonaisuuden, joka voi olla lähtölaukaus koulun pidempään ilmiölähtöiseen projektiin tai oppimiskokonaisuuteen. Etsimme projektiasi tukevaa kirjallisuutta, jota tutkimalla ja jonka ääressä luovasti toimien oppilas virittyy ilmiön tutkimiseen. Kehitämme toiminnallisia menetelmiä, joilla ilmiötä voi moniaistisesti tutkia.

Kaikki koulutukset voidaan järjestää joko kouluilla tai Sanataidekoulun kokoustilassa Tikkuraitilla

Kontakti- ja hintatiedot: Siri Kolu, rehtori siri.kolu [at] sanataidekoulu . fiIMG_3851
p. +358 (0)50-4687296

tai

info [at] sanataidekoulu . fi, 045 3533 707

_Vantaan Sanataidekoulu     _Asematie 11 A 11 (Tikkuraitti 11 A 11)    _01300 Vantaa     _P: 045 126 6080     _Ota yhteyttä