SANATAIDEKOULU TIKKURAITTI, Tarinasaari 7-8v. /Sanasampot 9-12v./Sanasoturit13-15v./Nuoret 16-18V.

SANATAIDEKOULU, Tikkuraitti 11 A 11, 01300 Vantaa. 3 krs.

OPETUSPÄIVÄ Maanantai, kevätlukukausi alkaen 13.1.2020

 • 13-15-vuotiaat SANASOTURIT teatteripainotteinen ryhmä, alkaen 2.9.2019 klo: 18.30-20.00

  Lukuvuoden teemaa kulkee opetuksessa löyhästi, antaen tilaa kirjoittajan omille ajatuksille, mielipiteille ja kirjoittamiselle. Oppilas julkaisee kirja-arvosteluja ja -analyyseja esimerkiksi blogeissa ja harjoittelee yhteisökirjoittamista virtuaalisissa ympäristöissä. Ryhmässä harjoitellaan tekstin ja yleisön kohtaamista ja vertaisarviointia. Oppilaita kannustetaan osallistumaan erilaisiin kirjoituskilpailuihin, yleisötapahtumiin ja muihin kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Ryhmäläiset osallistuvat projektiopetukseen saman ikäryhmän oppilaiden kanssa. Kirjoina esimerkiksi: Siiri Enoranta: Tuhatkuolevan kirous, Kirsti Mäkinen: Kruunupäinen käärme – ja muita Suomen kansan tarinoita sekä oppilaiden omia lukuvuoden teemaan liittyviä kirjasuosituksia.

OPETUSPÄIVÄ LAUANTAI, kevätlukukausi alkaen 18.1.2020

 • 7-8 -vuotiaat   TARINASAARI  klo: 12.00-13.15

Ryhmässä keksitään mm. erilaisia ja erikoisia kasvi – ja puulajeja, mielikuvitusolentoja ja maailmoja ja kirjoitetaan/kerrotaan tarinoita sekä leikitään ja liikutaan luonnossa. Ryhmäläiset             osallistuvat pienimuotoiseen projektiopetukseen saman ikäryhmän oppilaiden kanssa. Kirjoina esimerkiksi: Veera Salmi: Pupuboin ja ponin pöpelikkökirja, Eppu Nuotio ja Linda                           Bondestam: Papupiilokas, ötökkäriimejä, Reetta Niemelä: Nähdään majalla -sarja.

 

OPETUSPÄIVÄ TORSTAI, kevätlukukausi alkaen 16.1.2020

 • 11-12-vuotiaat SANASAMPOT, klo: 17.30-19.00

Ryhmässä harjoitellaan pidempikestoisia tehtäviä. Teemaa käsitellään syvällisemmin oman kirjoittamisen, lukemisen ja keskustelun kautta. Oppilaat kehittelevät ja syventävät erilaisia        henkilöhahmoja ja maailmoja, harjoittelevat tarinan suunnittelua ja kokeilevat kirjoittaa pidempiä tekstejä. Ryhmäläiset osallistuvat projektiopetukseen saman ikäryhmän oppilaiden
kanssa.Kirjoina esimerkiksi: Maria Vuori: Ison kiven juureen. Kirsti Mäkinen: Kruunupäinen käärme – ja muita Suomen kansan tarinoita. Siiri Enoranta: Nokkosvallankumous.

 

OPETUSPÄIVÄ KESKIVIIKKO/ ei käynnissä tällä hetkellä

 • 16-18-vuotiaat SILKIN NUORET  klo: 19.00-20.30

  SYVENTÄVÄT OPINNOT
  16-17-vuotiaat

  Oppilas laajentaa ja syventää aiemmin opittua muun muassa perehtymällä tekstien moninaisuuteen ja alan traditioihin, hakemalla omaa ääntä ja ilmaisutapaa, harjaantumalla kirjoittamisen yhteisöllisyyteen ja julkaisemiseen, syventymällä pidempiin projekteihin, laajentamalla kirjallisuuden eri tarkastelutapoja, harjoittelemalla kriittistä tekstinlukutaitoa sekä vahvistamalla taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta. Oppilasta harjaannutetaan ymmärtämään ja hyväksymään taideprojektien keskeneräisyys ja teosten  monet tulkintamahdollisuudet. Oppilasta kannustetaan itsenäiseen ja omaehtoiseen taiteelliseen toimintaan. Syventävissä opinnoissa tutustutaan alan peruskäsitteistöön ja harjoitellaan sen soveltamista kirjallisuuskeskustelussa ja oman työskentelyprosessin analysoinnissa. Opinnoissa annetaan tietoa alan jatkokoulutuksesta, työskentelymahdollisuuksista ja työtehtyötehtävistä sekä rohkaistaan tutustumaan omakohtaisesti taiteeseen työnä.

  18-vuotiaat,
  Taiteellinen päättötyö

  Opiskelijat toteuttavat syventävien opintojen päätteeksi laajahkon päättötyön (200 h), jossa he soveltavat mahdollisimman laaja-alaisesti syventävissä opinnoissa saavuttamiaan taitoja. Päättötyön aikana oppilaat pitävät oppimispäiväkirjaa, jossa he pohtivat omaa työskentelyään, jäsentävät omia ajatuksiaan ja analysoivat työskentelyprosessiaan.

 

Hinta: 215€/ lukukausi

 

Ilmoittautumiset tästä

 

 

_Vantaan Sanataidekoulu     _Asematie 11 A 11 (Tikkuraitti 11 A 11)    _01300 Vantaa     _P: 045 126 6080     _Ota yhteyttä